Termeni si conditii

GDPR

Politica de confidențialitate I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dvs. personale este una dintre principalele preocupări ale www.cazare-mamaia-constanta.ro, cu sediul ?n Constanța, Hortensiei 15, ?n calitate de operator de date. Acest document are scopul de a vă informa despre prelucrarea datelor dvs. personale, ?n contextul utilizării site-ului www.cazare-mamaia-constanta.ro. ( "Site") II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate II.1. Dacă sunteți client al site-ului, www.cazare-mamaia-constanta.ro vă va prelucra datele personale, cum ar fi numele și prenumele, telefonul, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, datele despre modul de utilizare a site-ului web, de exemplu, comportamentul / preferințele / obiceiurile dvs. de pe www.cazare-mamaia-constanta.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct ?n legătură cu crearea unui cont de utilizator, ?n ca parte a unei comenzi prin intermediul site-ului sau ?n orice alt mod rezultat din utilizarea site-ului.

Dacă, pentru a vă crea contul de utilizator pe Site, utilizați contul de Facebook sau Google, www.cazare-mamaia-constanta.ro va prelucra următoarele date de profil public afișate de aplicațiile respective: nume de utilizator, adresă de e-mail.

II.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, www.cazare-mamaia-constanta.ro va prelucra datele dvs. personale pe care le furnizați direct ?n legătură cu utilizarea Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați ?n secțiunea de contact / ?ntrebări /. reclamații, at?t timp c?t ne contactați ?n acest mod. III. Scopurile și motivele procesării

III.1. Dacă sunteți client al site-ului web, www.cazare-mamaia-constanta.ro prelucrează datele dvs. personale astfel:

pentru a efectua relația contractuală dintre dvs. și www.cazare-mamaia-constanta.ro, respectiv pentru a lua, valida, trimite și factura comanda plasată pe Site, vă informează despre starea comenzii, organizează returnarea produselor comandate etc.

Tema: Prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop se bazează pe contractul dintre dvs. și www.cazare-mamaia-constanta.ro, definit ?n Condițiile generale. Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru ?ndeplinirea acestui contract. Refuzul de a furniza date poate face imposibilă stabilirea de relații contractuale ?ntre dvs. și www.cazare-mamaia-constanta.ro.

pentru ?ndeplinirea obligațiilor legale care aparțin [proprietarului site-ului web] ?n contextul serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv obligații ?n materie fiscală, precum și ?n arhivare.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop este necesară pe baza obligațiilor legale. Furnizarea datelor dvs. ?n acest scop este obligatorie. Refuzul de a furniza datele poate duce la imposibilitatea www.cazare-mamaia-constanta.ro de a-și respecta obligațiile legale și, prin urmare, incapacitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul comunicării la distanță (e-mail, sms) de comunicații comerciale privind produsele și serviciile oferite de www.cazare-mamaia-constanta.ro, prin intermediul site-ului.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop se bazează pe consimțăm?ntul dvs., dacă alegeți să le furnizați.

Furnizarea datelor dvs. ?n acest scop este voluntară. Refuzul de a consimți la prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

pentru a efectua diverse analize, rapoarte privind funcționarea Site-ului, dezvoltarea profilurilor de preferințe ale consumatorilor, ?n principal, pentru a ?mbunătăți experiența oferită pe site.

Tema: Prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop se bazează pe interesul legitim al www.cazare-mamaia-constanta.ro de a ?mbunătăți durabil experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dvs. ?n acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date ?n acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

III.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, www.cazare-mamaia-constanta.ro prelucrează datele dvs. personale astfel: pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin comunicare la distanță (e-mail, sms), a comunicațiilor comerciale referitoare la produsele și serviciile oferite de www.cazare-mamaia-constanta.ro, prin intermediul site-ului.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop se bazează pe consimțăm?ntul dvs., dacă alegeți să le furnizați. III.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, www.cazare-mamaia-constanta.ro prelucrează datele dvs. personale astfel:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin comunicare la distanță (e-mail, sms), a comunicațiilor comerciale referitoare la produsele și serviciile oferite de www.cazare-mamaia-constanta.ro, prin intermediul site-ului.

Bază: Prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop se bazează pe consimțăm?ntul dvs., dacă alegeți să le furnizați.

Vă puteți exprima consimțăm?ntul cu privire la prelucrarea datelor ?n acest scop complet?nd și bif?nd caseta corespunzătoare din formularul de abonare la newsletter disponibil pe Site. Pentru a vă dezabona de la primirea acestor comunicări profesionale, puteți utiliza opțiunea de la sf?rșitul fiecărui e-mail / SMS care conține comunicații comerciale.

Furnizarea datelor dvs. ?n acest scop este voluntară. Refuzul de a consimți la prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

pentru a rezolva reclamații, reclamații și a monitoriza traficul și a-ți ?mbunătăți experiența pe site.

Tema: Prelucrarea datelor dvs. ?n acest scop se bazează pe interesul legitim al www.cazare-mamaia-constanta.ro de a asigura buna funcționare a Site-ului, precum și de a ?mbunătăți durabil experiența vizitatorilor site-ului, ?n special prin soluționarea diverselor comentarii, ?ntrebări sau reclamații. .

Furnizarea datelor dvs. ?n acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date ?n acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs. IV. Durata pentru care vă procesăm datele

?n principiu, www.cazare-mamaia-constanta.ro va prelucra datele dvs. personale at?t c?t este necesar pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă sunteți client, vă vom prelucra datele pe toată durata relațiilor contractuale și, ulterior, ?n conformitate cu obligațiile legale care intră ?n responsabilitatea www.cazare-mamaia-constanta.ro (de exemplu, ?n cazul documentelor justificative pentru contabilitatea financiară pentru care perioada de păstrare prevăzută de lege este de 10 ani de la sf?rșitul exercițiului financiar ?n care au fost ?nființate).

Dacă vă retrageți consimțăm?ntul pentru prelucrarea datelor ?n scop de marketing, www.cazare-mamaia-constanta.ro va ?nceta prelucrarea datelor dvs. personale ?n acest scop, fără a afecta prelucrarea efectuată de [proprietarul site-ului web] pe baza consimțăm?ntului dvs. prealabil. . prin retragerea sa. V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile procesării, www.cazare-mamaia-constanta.ro poate dezvălui datele dvs. către parteneri, terți sau entități care sprijină www.cazare-mamaia-constanta.ro ?n desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu, companii , Furnizori de servicii IT) sau către autoritățile publice centrale / locale, ?n următoarele cazuri exemplificative:

pentru administrarea Site-ului; ?n situațiile ?n care această comunicare ar fi necesară pentru acordarea de premii sau alte facilități persoanelor ?n cauză, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de [proprietarul site-ului web] prin intermediul site-ului; pentru a menține, personaliza și ?mbunătăți site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia; să efectueze analiza, testarea și cercetarea datelor, să monitorizeze tendințele de utilizare și de activitate, să dezvolte caracteristici de securitate și autentificare a utilizatorilor; pentru transmiterea comunicațiilor de marketing comercial, ?n condițiile și limitele prevăzute de lege; c?nd dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transfer de date cu caracter personal

VII. Drepturile de care vă bucurați

?n condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ?n calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informație, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare desfășurate de www.cazare-mamaia-constanta.ro, așa cum este descris ?n acest document; dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmare de la www.cazare-mamaia-constanta.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi modul ?n care sunt prelucrate datele, scopul pentru care se realizează prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc .;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea, fără ?nt?rziere justificată, de către www.cazare-mamaia-constanta.ro a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / finalizarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului ?n care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate. dreptul la ștergerea datelor, fără ?nt?rziere nejustificată, (?dreptul de a fi uitat?), dacă se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru ?ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; dacă consimțăm?ntul este retras și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare; dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există un motiv legitim să prevaleze; dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală; datele cu caracter personal au fost colectate ?n contextul furnizării de servicii ale societății informaționale ?n conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern ?n care se află operatorul.

Este posibil ca, ?n urma solicitării de ștergere a datelor, [proprietarul site-ului] să anonimizeze aceste date (fără această natură personală) și să continue procesarea ?n aceste condiții ?n scopuri statistice;

dreptul de a restricționa procesarea ?n măsura ?n care: persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicit?nd ?n schimb restricționarea utilizării acestora; operatorul nu mai are nevoie de datele personale ?n scop de prelucrare, dar persoana vizată solicită să găsească, să exercite sau să apere o cerere legală; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (alta dec?t comercializarea directă), ?n perioada ?n care se verifică că drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi date cu caracter personal ?ntr-un format structurat, utilizat ?n mod obișnuit și ușor de citit și (ii) dreptul de a transmite aceste date de către [proprietarul site-ului] unui alt operator de date, ?n măsura ?n care sunt ?ndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la obiect - cu privire la activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin trimiterea unei cereri ?n conformitate cu cele indicate mai jos; ?n orice moment, din motive legate de situația particulară ?n care se află persoana vizată, că datele care ?l privesc sunt prelucrate pe baza interesului legitim al [proprietarului site-ului web] sau pe baza interesului public, cu excepția cazului ?n care [proprietarul site-ului] -u] poate demonstra că are motive legitime și convingătoare care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este găsi, exercită sau apăra o cerere legală; ?n orice moment, ?n mod gratuit și fără justificare, că datele care le privesc sunt prelucrate ?n scop de marketing direct. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate numai pe baza activităților de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte legi care privesc persoana ?n cauză sau o afectează ?ntr-o măsură similară ?ntr-o măsură semnificativă; dreptul de a solicita Autorității Naționale de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau la instanțele competente, dacă considerați că este necesar.

VI. Transfer de date cu caracter personal

VII. Drepturile de care vă bucurați

?n condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ?n calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informație, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare desfășurate de www.cazare-mamaia-constanta.ro, așa cum este descris ?n acest document; dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmare de la www.cazare-mamaia-constanta.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi modul ?n care sunt prelucrate datele, scopul pentru care se realizează prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc .; dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea, fără ?nt?rziere justificată, de către www.cazare-mamaia-constanta.ro a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / finalizarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului ?n care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate. dreptul la ștergerea datelor, fără ?nt?rziere nejustificată, (?dreptul de a fi uitat?), dacă se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru ?ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; dacă consimțăm?ntul este retras și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare; dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există un motiv legitim să prevaleze; dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală; datele cu caracter personal au fost colectate ?n contextul furnizării de servicii ale societății informaționale ?n conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern ?n care se află operatorul.

Este posibil ca, ?n urma solicitării de ștergere a datelor, [proprietarul site-ului] să anonimizeze aceste date (fără această natură personală) și să continue procesarea ?n aceste condiții ?n scopuri statistice;

dreptul de a restricționa procesarea ?n măsura ?n care: persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicit?nd ?n schimb restricționarea utilizării acestora; operatorul nu mai are nevoie de datele personale ?n scop de prelucrare, dar persoana vizată solicită să găsească, să exercite sau să apere o cerere legală; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (alta dec?t comercializarea directă), ?n perioada ?n care se verifică că drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi date cu caracter personal ?ntr-un format structurat, utilizat ?n mod obișnuit și ușor de citit și (ii) dreptul de a transmite aceste date de către [proprietarul site-ului] unui alt operator de date, ?n măsura ?n care sunt ?ndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la obiect - cu privire la activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin trimiterea unei cereri ?n conformitate cu cele indicate mai jos; ?n orice moment, din motive legate de situația particulară ?n care se află persoana vizată, că datele care ?l privesc sunt prelucrate pe baza interesului legitim al [proprietarului site-ului web] sau pe baza interesului public, cu excepția cazului ?n care [proprietarul site-ului] -u] poate demonstra că are motive legitime și convingătoare care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este găsi, exercită sau apăra o cerere legală; ?n orice moment, ?n mod gratuit și fără justificare, că datele care le privesc sunt prelucrate ?n scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate numai pe baza activităților de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte legi care privesc persoana ?n cauză sau o afectează ?ntr-o măsură similară ?ntr-o măsură semnificativă; dreptul de a solicita Autorității Naționale de Supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau la instanțele competente, dacă considerați că este necesar.

Pentru orice alte ?ntrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: fester@driveme.ro.

Acest site utilizează cookie-uri. Pentru mai multe informații despre utilizarea acestor fișiere, accesați următorul link: [pentru a adăuga]

 1. Introducere

Această politică privind cookie-urile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului web www.cazare-mamaia-constanta.ro. Informațiile prezentate mai jos au scopul de a informa utilizatorii acestui site web despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către www.cazare-mamaia-constanta.ro ca parte a navigării utilizatorilor pe acest site.

 1. Ce sunt cookie-urile? Folosim termenul ?cookie-uri? pentru a ne referi la cookie-uri și tehnologii similare prin care informațiile pot fi colectate automat. Un ?cookie de internet? (denumit și ?cookie pentru browser? sau ?cookie HTTP? sau ?cookie?) este un fișier mic, format din litere și numere, care va fi stocat pe computer, dispozitivul mobil sau orice alt dispozitiv. un utilizator prin care Internetul este accesibil. Cookie-urile sunt instalate la cerere de la un server web către un browser (de exemplu, Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile instalate au o durată de viață fixă, răm?n?nd ?pasive? ?n sensul că nu conțin software, viruși sau spyware și nu vor accesa informații de pe hard disk-ul utilizatorului al cărui echipament are a fost instalat. Un cookie este format din două părți: numele cookie-ului; și conținutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, numai serverul web care a trimis cookie-ul ?l poate accesa din nou atunci c?nd un utilizator revine la pagina web asociată serverului respectiv.
 2. ?n ce scopuri sunt utilizate cookie-urile de pe acest site:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a oferi utilizatorilor acestui site web o experiență de navigare mai bună și servicii adaptate nevoilor și intereselor fiecărui utilizator, și anume:

?mbunătățește utilizarea acestui site web, ?n ​​special prin identificarea erorilor care apar ?n timpul vizitei / utilizării sale de către utilizatori; furnizați statistici anonime cu privire la modul ?n care acest site este utilizat de [proprietarul site-ului], ?n calitate de proprietar al acestui site; anticiparea oricăror produse care vor fi puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui site ?n viitor, ?n funcție de serviciile / produsele vizualizate.

Pe baza comentariilor transmise prin cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site, www.cazare-mamaia-constanta.ro poate lua măsuri pentru ca acest site să fie mai eficient și accesibil utilizatorilor. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite stocarea anumitor parametri / preferințe definite de utilizatorii acestui site. limba ?n care este vizualizată o pagină web; moneda ?n care sunt exprimate anumite prețuri sau rate; facilitarea accesului la conturile utilizatorilor; postează comentarii pe site.

 1. C?t durează cookie-urile? Durata de viață a cookie-urilor poate varia considerabil, ?n funcție de scopul pentru care sunt plasate. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină durata lor de viață: Cookie-uri de sesiune - Un ?cookie de sesiune? este un cookie care este șters automat atunci c?nd utilizatorul ?și ?nchide browserul. Cookie-uri persistente sau fixe - Un cookie ?persistent? sau ?fix? este un modul cookie care răm?ne stocat ?n terminalul utilizatorului p?nă c?nd ajunge la o anumită dată de expirare (care poate fi ?n c?teva minute, zile sau ani ?n viitor) sau p?nă c?nd acesta este șters de către utilizator ?n orice moment prin setările browserului.

 2. Ce sunt cookie-urile plasate de terți? [Notă: păstrați numai atunci c?nd utilizați cookie-uri furnizate de terți] Anumite secțiuni ale conținutului site-ului web pot fi furnizate de către terți, adică nu de către [proprietarul site-ului web], caz ?n care aceste cookie-uri sunt numite cookie-uri terțe (?cookie-uri terțe?). ?). Furnizorii de cookie-uri terțe trebuie să respecte, de asemenea, regulile de protecție a datelor și politica de confidențialitate [pentru a adăuga un link de hipertext] disponibil pe acest site. Aceste cookie-uri pot proveni de la următoarele terțe părți: Google Analytics, Facebook. [Notă: Lista care trebuie confirmată / ajustată după caz]

 3. Ce cookie-uri sunt utilizate pe acest site:

Utiliz?nd / vizit?nd site-ul web, pot fi plasate următoarele cookie-uri: [Notă: Am enumerat tipurile de cookie-uri pe care le folosesc, dar este necesar să verificați dacă / ce tipuri de cookie-uri sunt utilizate pentru fiecare site și ?Adaptați textul ?n consecință.]

Cookie-uri web de performanță; b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor; c. Cookie-uri de geolocalizare; d. Cookie-uri de ?nregistrare; e) Cookie-uri de publicitate; f. Cookie-uri de furnizori de publicitate; Cookie-uri performante

Prin acest tip de cookie-uri, sunt stocate preferințele utilizatorului acestei pagini web, astfel ?nc?t resetarea preferințelor ?n cazul unei vizite ulterioare a paginii web nu mai este necesară. b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al site-ului web a vizitat / utilizat deja acest site. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar ?n scopuri statistice. c. Cookie-uri de geolocalizare

Aceste cookie-uri sunt utilizate de software care determină țara de origine a utilizatorului site-ului. Aceleași anunțuri vor fi primite indiferent de limba selectată. d. Fișiere cookie de ?nregistrare

C?nd vă ?nregistrați pe acest site, sunt generate cookie-uri care stochează acest pas. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a ne afișa contul la care sunteți ?nregistrat. ?n plus, utilizarea acestor cookie-uri ne permite să asociem orice comentarii postate pe site-ul web cu numele de utilizator al contului utilizat. Dacă opțiunea ?ține-mă ?nregistrat? nu a fost selectată, aceste cookie-uri vor fi șterse automat la sf?rșitul sesiunii de navigare. e. Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri permit utilizatorului să vizualizeze o reclamă online, tipul acesteia și timpul scurs de la vizualizarea reclamei respective. Ca atare, aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a viza publicitatea online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stoc?nd informații despre conținutul vizualizat, nu despre utilizatori. 7. Ce tipuri de informații sunt stocate și accesibile prin cookie-uri?

Cookie-urile stochează informații ?ntr-un fișier text mic care permite recunoașterea browserului. Această pagină web recunoaște browserul p?nă la expirarea sau ștergerea cookie-urilor. 8. Personalizați setările browserului pentru cookie-uri

Dacă utilizarea cookie-urilor este ?n regulă și computerul sau echipamentul tehnic folosit pentru navigarea pe acest site este utilizat doar de dvs., perioade de expirare ?ndelungate pot fi setate pentru a vă stoca istoricul de navigare. Dacă computerul sau echipamentul tehnic folosit pentru navigarea pe acest site web sunt folosite de mai multe persoane, setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigație poate fi luată ?n considerare de fiecare dată c?nd browserul este ?nchis. 9. Cum pot opri cookie-urile? [Notă: Această afirmație trebuie confirmată / ajustată (de exemplu, trebuie spus dacă dezactivarea / refuzul cookie-urilor ?mpiedică total / parțial site-ul web să fie vizitat).]

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face acest site dificil de vizitat, ceea ce limitează capacitatea de utilizare a acestuia. Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a refuza cookie-urile sau pentru a accepta cookie-uri de la o anumită pagină web. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a modifica setările cookie-urilor. Acești parametri sunt, de regulă, accesibili ?n secțiunea ?opțiuni? sau ?n meniul ?preferințe? al browserului dvs. Cu toate acestea, refuzul sau dezactivarea cookie-urilor nu ?nseamnă că nu veți mai primi publicitate online - doar că nu va fi adaptat la preferințele și interesele dvs., evidențiat de comportamentul dvs. de navigare.

Pentru a ?nțelege acești parametri, pot fi utile următoarele link-uri:

Setări cookie ?n Internet Explorer Setări cookie ?n Firefox Setări cookie ?n Chrome Setări cookie ?n Safari

Pentru orice alte ?ntrebări cu privire la modul ?n care cookie-urile sunt utilizate pe acest site, vă rugăm să contactați: faster@driveme.ro.

Termenii www.cazare-mamaia-constanta.ro, "site-urile", "site-ul", "PFA Radu Razvan" reprezinta firma PFA Radu Razvan ce are adresa de corespondenta in Jud. Constanta, Municipiul Constanta, OP. 10, CP. 15, Cod Postal 900850.

Prin termenul "Utilizatorul" intelegem toate persoanele fizice si sau juridice care acceseaza site-ul indiferent de motiv.

www.cazare-mamaia-constanta.ro iti este oferit spre folosinta cu, conditia acceptarii fara nici o modificare a acestor Termeni si Conditii.

In momentul accesarii site-ului www.cazare-mamaia-constanta.ro acceptati sa va supuneti acestor Termeni de Utilizare, indiferent de sectiunea pe care o vizitati in site sau de actiunea pe care doriti sa o intreprindeti si acceptati posibilitatea ca pe viitor acesti termeni sa se modifice fara vreun anunt prealabil.

Folosirea acestui site constituie acordul tau asupra acestor Termeni si Conditii. In cazul in care nu esti de acord cu acesti Termeni si Conditii de Utilizare nu folosi site-ul si nici o informatie continuta de catre acesta.

www.cazare-mamaia-constanta.ro nu va fi facuti responsabil pentru orice incalcare a acestor Termeni de Utilizare.

Site-ul isi asuma dreptul de a introduce bannere publicitare pe oricare pagina a site-ului, indiferent de domeniul de activitate pe care il promoveaza aceste bannere si isi rezerva dreptul de a pastra corespondenta electronica purtata cu dumneavoastra in scopul de a va trimite ocazional sub forma de newsletter ofertele de cazare. In cazul in care nu doriti ca pe adresa dumneavoastra sa mai primiti mesaje ce contin ofertele noastre va rugam sa ne dati un mesaj cu subiectul REMOVE.

Simpla corespondenta purtata pe e-mail nu atrage obligativitatea asupra rezervarii apartamentului vizionat pe site.

Ne rezervam dreptul de a refuza cererile de cazare ce nu se incadresa in politica firmei (sejururi prea scurte, persoane ce nu inspira incredere, un numar mare de persoane ce depasesc numarul optim al apartamentului etc).

Rezervarile facute fara achitarea unui avans nu sint garantante iar site-ul nu isi asuma nici o responsabilitate.

Orice rezervare este insotita de Voucherul de rezervare ce este singurul document valabil ce atesta rezervarea apartamentului. Lipsa voucherului pentru rezervarea apartamentului nu atrage obligativitatea asupra rezervarii apartamentului vizionat pe site.

La fiecare vizita va rugam sa verificati daca Termenii de Utilizare au fost modificati. Utilizarea in continuare este echivalenta cu acceptarea a acestor Termeni si Conditii.

Intregul continut : texte, imagini, grafice, simboluri, elemente de grafica Web, logo-uri, scripturi, programe este proprietatea Radu Razvan PFA si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul scris al PFA Radu Razvan a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare iar dumneavoastra, ca utilizator sunteti pe deplin acord cu cele de mai sus.

Datele si informatiile sunt prezentate in cadrul site-ul in scopuri informative. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in scop comercial, se poate face numai cu acordul nostru in scris.

In caz contrar PFA Radu Razvan isi rezerva dreptul de a actiona in instanta in baza Legii nr 8 din 1996 privind legea dreptul de autor si a drepturilor conexe, pe cei care se fac vinovati de incalcarea legii.

Orice utilizare a www.cazare-mamaia-constanta.ro decat cea mentionata expres in acesti Termeni si Conditii este interzisa.

Ne rezervam dreptul de a modifica sau schimba atat continutul cat si structura site-ului in orice moment si fara o notificare prealabila.

Site-ul nu este responsabil in nici o circumstanta pentru orice fel de pierderi rezultate din utilizarea acestui site sau din materialele informative si de serviciile oferite pe acest site.

Ne asumam dreptul de a face modificari ale acestor prevederi fara o alta notificare.

Obligatiile clientului :

 1. Cazare se face incepind cu ora 18.00 PM iar eliberarea se va face pina la ora 11.00 AM.

 2. Rezervarile se fac prin achitarea unui avans intre 20 si 40 % din totalul serviciului de cazare, doar dupa ce clientul va primi confirmarea pentru disponibilitatea apartamentului pentru care a optat.

 3. Plata se face cash la sosirea in apartament in RON sau in orice alta valuta la echivalentul cursului zilei al BNR. Plata se poate face si prin transfer bancar cu 5 zile avans inaintea cazarii, urmind ca o copie a OP-ului sa fie trimisa prin fax sau e-mail.

 4. Confidentialitate : ne obligam sa nu divulgam informatiile clientilor obtinute in procesul de rezervare sau ulterior. Datele dumneavoastra sunt in siguranta, si nimeni nu va va contacta nesolicitat.

 5. Perioda minima de inchiriere este de 1 noapte in intervalul septembrie aprilie, de minim 3 nopti in intervalul mai iunie si de minim 4 nopti in intervalul iulie - august.

 6. Identificare : personalul nostru poate cere informatii suplimentare de identificare, necesara datorita faptului ca nu se cere un depozit pentru inchirierea apartamentelor. In acest caz, sunteti de acord sa avem datele dumneavoastra de identificare - carte de identitate, pasaport, etc.

 7. Clientul este responsabil de orice incalcare a legilor romanesti in vigoare si va plati orice amenzi sau va suporta orice sanctiuni ce rezulta din comportamentul inadecvat sau activitatile ilegale exercitate in apartamentul inchiriat. Consumul si depozitarea drogurile sau a oricaror alte substante interzise de lege nu sint permise in apartamentul inchiriat.

 8. Pierderea cheilor : in cazul in care clientul pierde cheile apartamentului o taxa de 80 Ron va fi perceputa pentru schimbarea incuietorii usii.

 9. Anularea rezervarii : In cazul in care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează PFA Radu Razvan penalizări după cum urmează: * 60 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecării;

  • 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecării;
  • 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
 10. Copiii si paturi suplimentare : toti copiii sub 6 ani sunt cazati gratuit cand sunt folosite paturile existente.

 11. Animale de companie nu sunt acceptate.

 12. Pentru perioade de sedere mai mari de 10 nopti se asigura gratuit serviciul de curatenie, schimbul lenjeriilor si al prosoapelor.

 13. Situatii de urgenta : datorita faptului ca fiecare apartament este unic in modul in care este mobilat si localizat, clientul intelege faptul ca in anumite circumstante pe care nu le putem controla (dezastre naturale, cutremur, inundatie, razboi, incendiu, incidente publice de amploare, defectiuni generale ale zonei sau cladirii etc) apartamentul rezervat este posibil sa nu fie disponibil la data respectiva. In aceste cazuri va vom oferi un apartament similar intr-o zona cat mai apropiata, pe care dumneavoastra aveti dreptul sa il acceptati sau sa il refuzati.

Contractul cu turistul :

 1. Obiectul contractului il constituie vinzarea de către PFA Radu Răzvan a pachetului de servicii turistice constind in prestarea serviciul de cazare si inchirieri imobile in apartamente si garsoniere in regim hotelier la cheie.

 2. Drepturile şi obligaţiile PFA Radu Răzvan. a) In cazul in care PFA Radu Răzvan este nevoit să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze clientul cu cel puţin 15 zile inainte de data plecării. b) PFA Radu Răzvan poate să modifice preţul contractului, in sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor redevenţelor, ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. c) In cazul in care, după inceperea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute in contract nu este realizată sau PFA Radu Răzvan constată că nu le va putea realiza, acesta este obligat: * să ofere clientului alternative corespunzătoare in vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

  • să restituie clientului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate in timpul călătoriei turistice;
  • in cazul in care nu pot fi oferite clientului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive intemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al clientului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. d) PFA Radu Răzvan este răspunzător pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
  • cind neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează clientului;
  • cind neindeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor imprejurări pe care nici PFA Radu Răzvan, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, intirzieri in traficul mijloacelor de transport etc).
 3. Drepturile şi obligaţiile clientului. a) In cazul in care clientul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care indeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa in scris PFA Radu Răzvan cu cel puţin 15 zile inaintea datei de plecare. In acest caz PFA Radu Răzvan reziliază contractul cu clientul care cesionează contractul şi incheie un alt contract cu noul turist. Clientul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. b) In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in Romania clientul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor respectiv : In staţiunile de pe Litoral cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare şi se termină la ora 11.00 a zilei de iesire. c) In cazul in care preţurile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, clientul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către PFA Radu Răzvan a sumelor plătite. d) Clientul este obligat să comunice PFA Radu Răzvan, in termen de 15 zile calendaristice de la primirea inştiinţării privind majorarea preţurilor, hotărârea sa de a opta pentru: * rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau * acceptarea noilor condiţii ale contractului. e) In cazul in care clientul reziliază contractul sau PFA Radu Răzvan anulează călătoria turistică inaintea datei de plecare, clientul are dreptul: * să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de PFA Radu Răzvan;

  • să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de PFA Radu Răzvan, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
  • să i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. f) In toate cazurile menţionate clientul are dreptul să solicite PFA Radu Răzvan şi o despăgubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor in care:
  • anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat in contract, iar PFA Radu Răzvan a informat in scris clientul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării
  • anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate in ciuda oricăror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);
  • anularea s-a făcut din vina clientului. g) Clientul are dreptul să rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea si este imputabilă, este obligat să despăgubească PFA Radu Răzvan pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă clientul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi incheierea unui nou contract. h) Clientul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la PFA Radu Răzvan. In cazul in care taxele nu sunt incluse deja in tariful prezentat acestea se achita la sosire inainte de a fi cazat in unitatea de cazare. i) Clientul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat, in vederea acordării serviciilor turistice. Personalul nostru poate cere informatii suplimentare de identificare, necesara datorita faptului ca nu se cere un depozit pentru inchirierea apartamentelor. In acest caz, sunteti de acord sa avem datele dumneavoastra de identificare - carte de identitate, pasaport, etc. j) Plata pachetului de servicii turistice se face cash inaintea cazarii in RON sau in orice alta valuta la echivalentul cursului zilei BNR. Plata se face si prin OP cu minim 7 zile avans inaintea cazarii, urmind ca o copie a OP-ului sa fie trimisa prin fax sau e-mail. k) Clientul este responsabil de orice incalcare a legilor romanesti in vigoare si va plati orice amenzi sau va suporta orice sanctiuni ce rezulta din comportamentul inadecvat sau activitatile ilegale exercitate in apartamentul inchiriat. Consumul si depozitarea drogurile sau a oricaror alte substante interzise de lege nu sint permise in apartamentul inchiriat. l) In cazul in care clientul pierde cheile apartamentului o taxa de 80 Ron va fi perceputa pentru schimbarea incuietorii usii. m) Rezervarile se fac prin achitarea unui avans intre 20 si 40 % din totalul serviciului de cazare, doar dupa ce clientul va primi confirmarea pentru disponibilitatea apartamentului pentru care a optat. n) Confidentialitate : ne obligam sa nu divulgam informatiile clientilor obtinute in procesul de rezervare sau ulterior. Datele dumneavoastra sunt in siguranta, si nimeni nu va va contacta nesolicitat! o) Perioda minima de inchiriere este de 1 noapte in intervalul septembrie aprilie, de minim 3 nopti in intervalul mai iunie si de minim 4 nopti in intervalul iulie august. p) Copiii si paturi suplimentare : toti copiii sub 6 ani sunt cazati gratuit cand sunt folosite paturile existente. r) Animale de companie nu sunt acceptate. s) Situatii de urgenta : datorita faptului ca fiecare apartament este unic in modul in care este mobilat si localizat, clientul intelege faptul ca in anumite circumstante pe care nu le putem controla (dezastre naturale, cutremur, inundatie, razboi, incendiu, incidente publice de amploare, defectiuni generale ale zonei sau cladirii etc) apartamentul rezervat este posibil sa nu fie disponibil la data respectiva. In aceste cazuri va vom oferi un apartament similar intr-o zona cat mai apropiata, pe care dumneavoastra aveti dreptul sa il acceptati sau sa il refuzati.
 4. Renunţări, penalizări, despăgubiri. a) In cazul in care clientul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează PFA Radu Răzvan penalizări după cum urmează:

  • 60 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecării;
  • 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecării;
  • 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la apartamentul unitatea de cazare in data inceperii sejurului. b) Clientul trebuie să depună in scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de inregistrare la PFA Radu Răzvan. In caz contrar, cererea de renunţare nu este luată in considerare. c) PFA Radu Răzvan va acorda despăgubiri in funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.
 5. Reclamaţii. a) In cazul in care clientul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a intocmi o sesizare in scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atit PFA Radu Răzvan, cit şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului). b) Atit PFA Radu Răzvan, cit şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul in care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, clientul va depune la sediul PFA Radu Răzvan o reclamaţie in scris, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la incheierea călătoriei, PFA Radu Răzvan urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, să comunice clientului despăgubirile care i se cuvin.

 6. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz; b) programul turistic, in cazul acţiunilor turistice.

 7. Dispoziţii finale. a) Prezentul contract a fost incheiat in două exemplare, cite unul pentru fiecare parte. b) Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare. c) Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt in scris, dacă clientul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.